خاطره ها   

آدمها برای پاسخ به سوال بی جواب "زندگی چیست" در مقاطع مختلف پاسخهای متفاوتی دارند. تعریف امروز من از زندگی خاطرههایی است که ثبت می شوند و خاطره هایی که مدام باز می گردند.

این چهارمین کریسمس زندگیم بود. این بار همه چیز فرق می کرد. حالا من هم نه تنها شعرهای کودکانه بابا نوئل و سورتمه اش را بلد بودم بلکه هر کدامشان برایم یاد آور یک خاطره بود. خاطره آن اولین کریسمس که تنها بودم و همه چیز برایم تازه . که متن شعرها را از اینترنت جستجو می کردم . که همه شور اطرافم برایم نا آشنا و باور نکردنی بود. خاطره کریسمس دوم که شعرها را و درختهای پراز نور خیابانها را برای مادر و پدرم که تازه از ایران آمده بودند توضیح می دادم. که به مادرم می گفتم بابا نوئل حتما باید از شومینه بیاید و وقتی می پرسید خب اگر خانه شومینه نداشت ؟ می خندیدم که "اینها هم دلشان خوش است دیگر" خاطره آن کریسمس سوم که با ارحام توی ماشین نشسته بودیم و رادیو آهنگ معروف "رودلف ، گوزن دماق قرمز سورتمه "(اینجا)  را پخش می کرد و ما هر دو می خندیدیم و اعتراف می کردیم که آهنگش را خیلی دوست داریم.

کریسمس امسال ، من سه سال خاطره کریسمسی داشتم بی آنکه بدانم.کریسمس امسال خرید قبل از کریسمس را دوست داشتم چون دیگر برایم غریبه نبود. بوی درخت کاج را و همه فیلمهای با آخر خوش کریسمسی تلویزیون را. همه شان برایم خاطره کوچکی بود از این چهار سالی که گذشت. کریسمس امسال من و ارحام برای هم کادو خریدیم و من ، نیمه شب از خواب بیدار شدم به شومینه خانه نگاه کردم و بی اختیار لبخند زدم. 

حالا اعتراف می کنم که این روها حس می کنم معنی زندگی همه این خاطره هاست. مهم نیست کجا هستی یا چه می کنی. بی اینکه بدانی داری خاطره می سازی. خاطره هایی که یادآوریشان زندگیت را شیرین می کند.

همان طور که یاد آوری خاطره های شب یلداهای خانه خاله هنوز برایم بی اندازه لذت بخش است یادم نمی ورد که شب یلدا هندوانه و انار و فال حافظ روی سفره کوچکمان باشد ... و یادم نمی رود "نی " زدن ارحام را میان حافظ خواندنهایم خاطره کنم برای لذت زندگی یلداهای دیگر... 

من و ارحام با حدود دو سال خاطره ،‌ همه این لحظه هایمان را خاطره می کنیم ....زندگی می کنیم.

پی نوشت:

1-گمانم درباره ننوشتنم باید توضیح بدهم.... گمانم تنها دفاعم این است که در حال ثبت بهترین خاطره ها بودم... 

2- ارحام همان آقای همسایه ، آقای الف و.... همسر دوست داشتنی من است.

 

لینک
۱۳٩۱/۱٠/۸ - نیلوفر