طبيعت چی ميگه؟

از اونجايی که من عاشق  فيلم و سينما هستم ديروز بعد از اينکه يه کم سرم خلوت شد رفتم ببينم کيا جايزه گلدن گلوب رو بردن و اين قضيه منو کشوند به يک ساعت خوندن نظرات مختلف درباره فيلم brokeback mountain . نميدونم برای ماکه يه کشور توسعه نيافته هستيم اينقدر مسئله عجيبه يا اينکه واقعا اين قضيه اشکال داره .فيلم درباره دو تا مرده که زندگی عادی دارن با خانواده و اينا ولی خب عاشق هم ميشن! من نميفهمم تعريف اين آدمای متمدن از عشق چيه؟نميدونم من چون توی يه کشور سنتی زندگی می کنم فکر ميکنم اينا يا ديوونه اند يا مريض يا اينکه اينقدر آزادی جنسی داشتن که به اين چيزا کشيده شدن يا اينکه اين يه واقعيتيه که ما داريم به دليل سنت و  تنگ نظری و اينا انکارش ميکنيم ...از فيلم جالب تر نظرات مردم درباره اون بودکه اون رو يه (قصه عشق واقعی) يا (من ساعتها گريه کردم) توصيف کرده بودن .من ميدونم اين مسئله توی ايران هم وجود داره وآمارش مخفيه ولی خب خيلی چيزای ديگه هم وجود داره ولی دليل نميشه درست باشه ...به طبيعت که نگاه ميکنی فکر نکنم هيچ دو تا موجودی رو از يه جنس ببينی که با هم رابطه جنسی داشته باشن ...نميدونم ولی همين دليل ساده نميتونه اينو برسونه که اين حرفا مال انسان سالم نيست؟ انسان ممکنه هر چيزی رو دلش بخواد...دلش بخواد درآن واحد ۳ تا شوهر داشته باشه دلش بخواد آدم مرده رو بخوره! ... آيا چون اين خواسته انسانه و ما توی آزادی زندگی ميکنيم پس بايد به نظرات اونم احترام بگذاريم؟من به هيچ عنوان آدم مذهبی ای نيستم برای همينم سوالم اينه که حد آزادی های انسان واقعا کجاست؟ اينکه تا وقتی به حقوق ديگران تجاوز نکنی رو من قبول ندارم چون توی اين فيلم کاملا به حقوق همسران اين مردها داره تجاوز ميشه ولی فيلم به عشق اونا داره احترام ميذاره ...واقعا فکر ميکنين اينا جواب منطقی ای هم داشته باشه ؟

لینک
۱۳۸٤/۱٠/٢۸ - نیلوفر