برکه

آفتاب، نسیم، دستهای تو، شانه ها من ، زمزمه صدای تو و...

برکه .

ما، برای برکه مان اسم گذاشتیم

انگار برکه ما باشد

انگار آفتاب ما باشد

انگار دنیا، برای ما باشد

دنیا، وقتی اینچنین حیرت انگیز می شود مال ما می شود

درست مثل برکه کوچک آرام  با نیزارهای بلندش .... که مال ما شد. من و تو

بیا همیشه حیرانش بمانیم ...روبروی برکه آرام کوچک پشت خانه مان...

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
کودک آبی

بوی حیرانی غریبی می دهی، بوی عشق... آفتاب باشی همیشه

رودابه ایرانی

به به...به به خوشحالمان کردی بسیار زیاد.شاد باشی وخوشدل بانوجان.

از اون سر شهر

این پست من رو یاد نوشته های مجله "آیش" انداخت که حدود بیست سال پیش کانون پرورش فکری منتشر می کرد. حس خوبی بود. خیلی خوب (:

شادی

[گل]شاد باشی همیشه [گل]