من نمی دانم

"نوشته : 

یکی از مهمترین و شاید سخت ترین چیزهایی که ما باید به فرزندانمان بیاموزیم توانایی و ارزش این است که بگویند " من نمی دانم" که همین جمله اگر با اعتماد به نفس گفته شود پایه همه پیشرفتهای بشری- فکر کردن و خلاقیت است. 

ما بزرگترها خودمان بلد نیستیم بگوییم که نمی دانیم . ما ندانستن را ارزش نمی دانیم و نا خودآگاه فرزندانمان را نه برای اینکه گفتند نمی دانند و پرسیدند و اگر پاسخ راضیشان نکرد درباره اش خودشان فکر کردند .. که برای گفتن پاسخ درست همیشه تشویق کرده ایم . ما خودمان با ندانستن و نتوانستن هایمان راحت نیستیم ... ما با این حقیقت که نه تنها بسیاری از سوالها را بلند نیستم بلکه اصولا برای بسیاری از سوالها پاسخ رو شنی وحود ندارد و محدوده دانش بشری چقدر محدود است راحت نیستیم ... "

اینها نوشته های یک مادر و نویسنده کتاب کودک است . کتابش اینجاست.

 

/ 0 نظر / 209 بازدید