زنان بر دنيا حاکم ميشوند

مرکل در آلمان سرليف در ليبريا باشلت در شيلی شايد درآينده هيلاری يا رايس در آمريکا! دنيا تا به امروز توسط  مردان اداره شده است . حداقل  در ظاهر که اين طور بوده است . ديدن دنيايی با حاکمان زن چيز جديدی خواهد بود.من در دوران کاری ام مديران زن بسياری ديده ام. اينکه بخواهم در باره خوب بودن يا بد بودن مديريت آنها يک نظر قطعی بدهم سخت است ولی يک چيز را با اطمينان ميگويم:مديريت زنها و مردها با هم بسيار متفاوت است.و يک چيزديگر را هم با قطعيت ميگويم:مديران زن به مردها بيشتر اعتماد ميکنند تا به زنها. بنابر اين شايد بتوان گفت که حکومت زنها به عالم زياد پايدار نخواهد بود .ولی مطمئنم که دنيای زنها نه کمتر جنگ دارد و نه کمتر بی عدالتی . ...در هر حال من به عنوان يک زن از اين مسئله خوشحالم حال شما می توانيد به نژاد پرستی متهمم کنيد!

اگر...

من هميشه در بهبهه دعواهای سياسی داخلی و خارجی درباره ايران از انتخابات گرفته تا انرژی هسته ای به اين فکرميکنم که اگر آن روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ گروگان گيری اتفاق نمی افتاد و يک نفر پيدا ميشد که با آن همه جوان احساساتی صحبت کند ما الان چه وضعيتی داشتيم؟

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
امین

اگه اون اتفاق نمی افتاد احتمالآ الان به جای مرگ بر آمریکا یه شعار فابریک دیگه داشتیم و آخوندهایی چاق تر و قلمبه تر که دلارهای نفتیمون رو بدون تحریم راحت تر می خوردند