جهان بینی

دنیا سراسر نشیب و فرازه

راه من و تو تو دنیا درازه

عاشق شو ای دل خدا چاره سازه ...عاشق نوازه

عشق و محبت اساس حیاته

وقتی تو خوبی محبت سزاته

راه محبت طریق نجاته...×

×

سلطان قلبها ...

اولین بار در 7 سالگی عاشقش شدم و انگار  جهان بینی ام مانده تا امروز. جهان بینی سلطان قلبهایی...

/ 4 نظر / 23 بازدید
وفا

((عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید ...ناخوانده نقش مقصود از کیمیای هستی ....)) تمام فلسفه ی عشق را حافظ در این بیت بیان کرده ...به نظر من اگر انسان به دنیا بیاد ولی این حس زیبا وصد البته به دنبالش درد فراق را تجربه نکند یکی از زیباترین حسهای انسانیت را تجربه نکرده است وهدف آفرینش مگر جز این بود...وقتی فکرش را می کنم وجود حافظ ومولوی خودش کافیست که از اینکه در اینجا متولد شده ام احساس شادی کنم ...حیف نیست بمیری ولی اشعار آنها را از اعماق قلبت حس نکرده باشی ؟!

faride

na baba 4 salet bood[گل][گل][گل]

به آدمها اعتماد کن در کنارش بدان هیچ کس جز خودت مسئول زندگی تو نیست اگر گاهی آدمها دلت را شکستند ببخش و دور شو ولی همیشه به آدمها اعتماد کن و دوستشان بدار راز خوشبختی همین است ...

کودک آبی

[لبخند]