آشپزی در کنار خيام و شاملو و شجريان و شهبازيان !

پيازهای خرد شده را در روغن داغ می ريزم.ضبط آشپزخانه را روشن می‌کنم. به آب جوش داخل قابلمه نمک و روغن اضافه می‌کنم و شروع می‌کنم به کندن پوست سيب زمينی ها. شاملو با صدای جادوئی اش خيام می‌خواند . دستهايم را با شلوار ورزشی ام پاک ميکنم وصدای ضبط را بلندتر می‌کنم . برنج ها را در آ جوش می‌ريزم و پيازها را که با سر و صدا در روغن داغ سرخ می‌شود هم می‌زنم. موسيقی فريدون شهبازيان به آرامی در صدای شاملو پرواز می‌کند ...شاملو می‌خواند :

من بی می ناب زيستن نتوانم

بی باده٬ کشيد بارتن نتوانم ....(من کف روی برنج را جمع ميکنم)

من بنده آن دمم که ساقی گويد

يک جام دگر بگير و من نتوانم (با قاشق چوبی  پياز را هم می‌زنم )‌

شجريان روی موسيقی شهبازيان می‌خواند :

می نوش که عمر جاودانی اين است

خود حاصلت از درک جوانی این است (من با قاشق چوبی روغنی٬ شلوار ورزشی کثيف و موهای جمع شده بالای سرم شروع ميکنم همراه با شجريان و شهبازيان و خيام در آشپزخانه چرخيدن )‌

هنگام گل است و ياران سرمست (من با سرعت بيشتری ميچرخم ...دستهايم را در هوا تکان ميدهم ...دمپايی هايم را در ميآورم و با جواب روی سنگ کف آشپزخانه می‌چرخم)

خوش باش دمی که زندگانی اين است ...

در حال رقصيدن همسر گرامی را می‌بينم که در چارچوب در آشپزخانه ايستاده .می خندم و می ايستم . او هم لبخند می زند و می‌گويد:

برنجت وا رفت !

توضيح کاملا غير ضروری:CD در ضبط: رباعيات خيام با صدای شاملو ٬آواز محمدرضا شجريان٬و موسيقی فريدون شهبازيان ..انتشارات ماهور.

***

عکسهای تونس

اين همسر نازنين ما که  فتوبلاگ راه نميندازه !فقط عکس می‌گيره هی!.پرستو (زن نوشت) يه لينک داده بود از يه کسی که مثل من تعطيلات تونس بوده ...عکسای خوبی گذاشته بودن توی وبلاگشون:  عکسها رو اينجا ببينيد

/ 0 نظر / 6 بازدید