روزانه ها

....مرا جای خودم بگذار

خودت را جای گهواره

به آغوشی تسلی بخش

کنارم باش همواره....

(اینجا)

****

دارم به این نتیجه می رسم فرق انسان مدرن و سنتی دقیقا در یک مسئله است: قضاوت.

آدمهای سنتی آنهایی هستند که به راحتی در مورد خوبی و بدی موضوعی ، رفتاری یا انسانی تصمیم می گیرند و آدمهای مدرن آنهایی هستند که مدتها در محوطه خاکستری قدم می زنند و سرآخر بی اینکه دلشان راضی باشد تسلیم آدمهای سنتی می شوند .

****

من، اتوبان، رادیو و این روزهای فراموش نشدنی...

من، استارباکس، قهوه و این روزهای فراموش نشدنی...

من، شرکت، کار و این روزهای فراموش نشدنی...

من، دانشگاه، امتحان، قهوه خانه دانشکده مهندسی و این روزهای فراموش نشدنی...

من، تو، زندگی و این روزهای فراموش نشدنی

/ 1 نظر / 19 بازدید
شیلا

خبریه؟ مارو بی خبر نزار[نیشخند]