دقايق آخر سال

گلويم درد می‌کند٬تب دارم و دائم سرفه می‌کنم. بی خيال شيرينی پختن شده ام. تواضع شلوغ است. نمی توانی راه بروی . همه چيز پيدا می‌شود.آجيل و شيرينی و ميوه خشک. شيرينی های ريز عيد:نخودچی٬برنجی٬ سوهان عسلی ... و شيرينيهای معروف ترکی: لطيفه و گرابيه و ... .همه جلوی صندوق روی سر و کول هم اند. جلوی در يک پيرزن و يک پسر بچه از خريداران عيدی می خواهند. پول کم را هم قبول ندارند..... اميدوارم حالم بهتر بشود . کمتر از ۱۲ ساعت ديگر سال تحويل می‌شود. من برای جلوگيری از يک تعطيلات بد٬ عازم بيمارستانم تا پنيسيلين بزنم. اگر همه لباسهای شسته را اتو بزنم٬ سبزی پلو ماهی را هم بپزم ٬آينه و شمعدان نقره را هم تميز کنم و سر سفره هفت سين بگذارم٬ديگر کاری برای امسال نمانده است. از صبح دارم به آروزی سال تحويلم فکر می‌کنم. آنقدر آروزوهايم زيادند که نميتوانم انتخاب کنم....

عيد همه مبارک ...سال خوبی داشته باشيد

تا سال آينده....

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
maryam.h

سلام وبت قشنگه به منم سر بزن