ساعت دو بعد الظهر سرکارگر مکزیکی از محل نصب پروژه ام به موبایل شخصی ام زنگ زده و می گوید : هیچ چیز سرجایش نیست. امروز کار نصب تمام نمی شود. مشتری عصبانی است. من نگران می پرسم چی شده؟ می گوید حالا بعدا می گویم ...ولی نگران نباشید من می دانم پروژه شماست و هواش رو دارم. می گویم واقعا ممنونم. حالا بگو دقیقا چه مشکلی پیش آمده؟ اندازه ها درست نبوده؟ کارگری صدمه دیده؟ دستگاهی خراب شده؟ می گوید : اندازه ها که درست نبود من کلی درستشون کردم. همین وقت گرفته ... باز تشکر می کنم. می گوید ولی برای همین کارها تمام نشده و باید فردا هم جرثقیل را برایمان بفرستی. فکر می کنم یک روز دیگر کار جرثقیل یعنی هزینه پروژه که بالا می رود. فکر می کنم چطور باید بعد جبرانش کنم؟ جواب می دهم باشه نگران نباش برایت می فرستم. باز ازش تشکر می کنم و خواهش می کنم که اشتباهات را روی نقشه ها مشخص کند و کاری کند که مشتری کمتر از این مشکلات بو ببرد.

روز بعد سرپرست کارگرها می آید سراغم که : چرا اجازه دادی یک روز دیگر کار را کش بدهند. می گویم : زنگ زدند گفتند که به خاطر اشتباهات مهندسی کار طول کشیده. خنده ای کرد و گفت: تو هم باور کردی؟ اینها خسته شده بودند دلشان می خواست بروند خانه بقیه کار را فردا انجام بدهند اگر دو ساعت دیگر می ماندند مجبور نمی شدیم یک روز کامل دیگر پول جرثقیل بدهیم. سرکارگر عملا سرت کلاه گذاشته. اشتباه کدام بود...

______________

سیستم اعلام خطر- آتش سوزی- ساختمان اتصالی دارد. نمی دانم چرا درست بین ساعت 5 تا 7 صبح روزهای شنبه یا یک شنبه اتصالی می کند. بوق اعصاب خورد کنی دارد. همه درهای ساختمان هم بسته می شود. باید صبر کنیم از اداره آتش نشانی بیایند مطمئن بشوند خبری نیست بعد درستش کنند... خانه خیلی دوست داشتنی ام می خواهد من آخر هفته ها به موقع ار خواب بیدار شوم تا آخر هفته ها کسل نباشم.

____________________

/ 5 نظر / 28 بازدید
سروش

استاد ایلیا میم را معلمی هزار وجهی (هزار روح) دانسته اند. عصاره و معجونی از همه انديشه هاي باطني و افكار بزرگ. www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/

فریده

دوباره ثابت شد نباید اعتماد کرد [گل][گل][گل]

ایرمان

ما فکر کردیم این دله دزدی ها فقط مال ایران خودمون هست...به به!

مریم

[گل]

این حوا را شبنم نامیدند

خوشحالم همه چیز درست بوده... مطمئنم همین خبر که ایرادی در کار نبوده کلی خوشحالت کرده.... موفق باشی عزیزم