اشتباه بود؟

هر روز که ميگذره اگه برگردی بهش نگاه کنی ميبينی چند تا از تصميمات مهم زندگيت روامروز گرفتی .گاهی کلی بهشون فکر کردی و گاهی هم اصلا نفهميدی که چی شد. معمولا هر چی مسئله مهم تر باشه تو هم کمتر بهش فکر کردی ....ولی يه روزايی پيش مياد (مثل ديروز) که با يه برنامه مسخره تلويزيونی توی CNN به همه تصميماتت شک ميکنی ... اينکه چقدر درست بودن؟ اينکه واقعا اون دلايلی که اون موقع مياوردی همه همونطوری شدن که تو ميگفتي؟ آيا داری خودت رو گول ميزنی و از دلايل گذشته ات الکی دفاع ميکني؟ يا اينکه خيلی ساده اعتراف ميکنی که همه اون دليل ها مسخره بوده و تو فقط داشتی راحت ترين راه رو انتخاب ميکردی ....همه اينا با عث شد ديروز توی خونه با شوهرم دعوام بشه واون طفلک اصلا نفهميد که مشکل من چيه و بعدش من دوباره برای خودم دليل آوردم از دلايلم توی ذهنم دفاع کردم و آخرش به اين نتيجه رسيدم که به گذشته نميشه برگشت و بايد همين  الان رو زندگی کرد و من هيمنم که هستم وبعد دوباره خوشحال شدم و از شوهرم معذرت خواستم و همه چی درست شد ولی .... خودم ميدونم اين بارم مثل هميشه راحت ترين راه رو انتخاب کردم... با يه عالمه دلايل گنده  برای ذهنم.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید